banner16
dms
previous arrow
next arrow
PlayPause

Zespół Ludowy „Jarzębinki”

Działalność Zespołu Śpiewaczego Jarzębinki z Trzcińca – Gmina Michów.

Zespół Śpiewaczy Jarzębinki to jedyny zespół ludowy istniejący w gminie Michów.
Zespół rozpoczynał swoją działalność kulturalną na odpustach w kościele parafialnym w Michowie. Z czasem rozszerzył swoje występy do innych uroczystości religijnych, państwowych, lokalnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym. Członkowie zespołu mówią, że „tam gdzie śpiew tam ludzie życzliwi”, zatem wartości chrześcijańskie, przywiązanie do tradycji, ziemi rodzinnej, poczucie więzi
i kultywowanie dawnych obrzędów i zwyczajów wsi wyrażają poprzez śpiew. W tym wspólnym śpiewaniu odnajdują radość i pomimo prowadzonych gospodarstw rolnych, natłoku obowiązków, starają się od 25 lat znaleźć chwilę czasu na przygotowywanie coraz to innego repertuaru wzbogacającego skromny na początku dorobek artystyczny. Po latach zespół zaczął występować nie tylko jako wykonawca piosenek, ale ma
w swoim repertuarze także kilka krótszych i dłuższych skeczy kabaretowych.

Zespół za swoje występy dość często zdobywa nagrody i wyróżnienia i trzeba przyznać, że ma ich w swoich zbiorach bardzo dużo. W ostatnich latach uczestniczył m.in.: w Powiatowym Koncercie Pieśni Wielkopostnej w Jeziorzanach, Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy, Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych w Dysie i Kazimierzu, Wojewódzkich Spotkaniach Kabaretowych w Kąkolewnicy, Kusakowych Spotkaniach Zespołów Ludowych w Kocku, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Ostrowie Lubelskim, Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Lublinie
i Dęblinie, Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie, imprezie „Z folklorem lato za Białą Chatą” w Lubence, jesiennym przeglądzie „Spotkanie z Folklorem -Wyspa Wisła” w Stężycy i wiele innych.

Występy zespołu przyjmowane serdecznie i gorąco zachęcały i zachęcają zespół do dalszego aktywnego działania, aby śpiewem chwalić Boga, wyrażać miłość do Ojczyzny, zamiłowanie do pracy na wsi czy wreszcie ukazywać skutki oddziaływania polityki na Polską wieś.

Działalność zespołu wielokrotnie spotkała się z akceptacją i dużym zainteresowaniem ze strony środowiska, władz lokalnych czy władz wyższego szczebla a nawet Ministra Kultury i Sztuki, którzy z czasem wspólnymi siłami zakupili dla członków zespołu jednolite stroje.

Obecnie zespół liczy 10 osób, które dalej śpiewają, przedstawiają sztuki kabaretowe
a tym samym promują naszą małą ojczyznę nie tylko w powiecie i województwie, ale również w różnych częściach kraju.