Władze

Wójt Gminy

mgr inż. Janusz Antoni Jankowski

Kontakt:   081 8566001

kom. 609 463 983

 mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

pokój nr 6


Zastępca Wójta Gminy

mgr inż. Jarosław Radomski

Kontakt:   081 8566001

 mail: zastepcawojta@michow.eurzad.eu

pokój nr 2


Sekretarz

mgr Artur Karpiński

Kontakt: tel. 081 8566094

mail: sekretarz@michow.eurzad.eu

pokój nr 8


Skarbnik

Anna Adamczyk

Kontakt: 081 8566094

mail: 

pokój nr 15