Struktura Urzędu

STANOWISKO DS. OGÓLNOADMINISTRACYJNYCH I KADR

podinsp. mgr Beata Rzechuła

pokój nr 7

kontakt: (81) 85 66 001


URZAD STANU CYWILNEGO

ref. mgr Dorota Targońska

pokój nr 3

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY, KULTURY, OŚWIATY,
SPORTU I ZDROWIA

podinsp.  Magdalena Gomuła

pokój nr 10

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

Zastępca Kierownika USC mgr Ewa Karpińska

pokój nr  1

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

insp. Krystyna Pomorska

pokój nr 12

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

podinsp. mgr Elżbieta Rodak

pokój nr 12

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

podinsp. mgr Ewa Zyga

pokój nr 19

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

podinsp. mgr inż. Małgorzata Kusyk

pokój nr 9

kontakt: (81) 85 66 001


STANOWISKO DS. BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

podinsp.  mgr Emilia Ostrowska

pokój nr 10 A

kontakt: (81) 85 66 001


REFERAT KSIĘGOWO – PODATKOWY

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Edyta Trojak

pokój nr 17

kontakt: (81) 85 66 001

 PODATKI – WYMIAR

spec. mgr Beata Michna pokój nr 13

spec. mgr Mariola Cieniuch

kontakt: (81) 85 66 001

 PODATKI – WINDYKACJA

ref. mgr Justyna Rojek

podinsp. mgr Paulina Paluszek

pokój nr 14

kontakt: (81) 85 66 001

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA I RACHUNKOWOŚĆ

podinsp. mgr Barbara Tomasik

podinsp. mgr Anna Bochyńska

pokój nr 16

kontakt: (81) 85 66 001

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

pokój nr 17

kontakt: (81) 85 66 001

 KSIĘGOWOŚĆ I GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

podinsp. mgr Karolina Sukniak

pokój nr 10 A

kontakt: (81) 85 66 001

OBSŁUGA FINANSOWA SZKÓŁ

podinsp. Edyta Bednarczyk

ref. mgr Małgorzata Jęczara

mgr Sebastian Targoński

pokój nr 11

kontakt: (81) 85 66 001

KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

podinsp. mgr Edyta Trojak

pokój nr 17

kontakt: (81) 85 66 001

KASA URZĘDU GMINY

spec. mgr Dorota Targońska

pokój nr 3

kontakt: (81) 85 66 001


PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Artur Karpiński

pokój nr 8

kontakt: (81) 85 66 001


STACJA OBSŁUGI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Kierownik Janusz Jarzyna

Siedziba biura budynek: OPS – piętro I

kontakt: (81) 85 10 286 wew. 26

ROZLICZENIE USŁUG KOMUNALNYCH

podinsp. mgr Sabina Jankowska

kontakt: (81) 85 10 286 wew. 27


KONSERWATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

mgr inż. Robert Karabela

pokój nr 18

kontakt: (81) 85 66 001