Struktura Urzędu

STANOWISKO DS. OGÓLNOADMINISTRACYJNYCH I KADR

ref. mgr Beata Rzechuła

spec. mgr Magdalena Barszcz

pokój nr 7

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 20


URZAD STANU CYWILNEGO

insp. Ewa Bielska

pokój nr 3

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 35


STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY, KULTURY, OŚWIATY,
SPORTU I ZDROWIA

insp. Teresa Ochnio

pokój nr 10

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 32


STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

Zastępca Kierownika USC mgr Ewa Karpińska

pokój nr  1

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 34


STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

insp. Krystyna Pomorska

pokój nr 12

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 21


STANOWISKO DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

podinsp. mgr Elżbieta Rodak

pokój nr 12

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 21


STANOWISKO DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

spec. mgr Ewa Zyga

pokój nr 19

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 27


STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

podinsp. mgr inż. Małgorzata Kusyk

pokój nr 9

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 33


STANOWISKO DS. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I STATYSTYKI

podinsp. Grażyna Krawczak

pokój nr 19

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 27


STANOWISKO DS. BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

spec. mgr Emilia Ostrowska

pokój nr 10 A

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 43


REFERAT KSIĘGOWO – PODATKOWY

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Anna Adamczyk

pokój nr 15

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 24

 PODATKI – WYMIAR

insp. Janina Targońska

insp. Alicja Grymulska

pokój nr 13

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 22

 PODATKI – WINDYKACJA

insp. Krystyna Gomuła

spec. ref. mgr Paulina Paluszek

pokój nr 14

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 23

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA I RACHUNKOWOŚĆ

spec. mgr Barbara Tomasik

spec. mgr Anna Bochyńska

pokój nr 16

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 25

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

insp. Lucyna Targońska

pokój nr 17

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 26

 KSIĘGOWOŚĆ I GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

spec. mgr Karolina Sukniak

pokój nr 10 A

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 43 

OBSŁUGA FINANSOWA SZKÓŁ

spec. Edyta Bednarczyk

mł. ref. mgr Małgorzata Jęczara

pokój nr 11

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 45

KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

podinsp. mgr Edyta Trojak

pokój nr 17

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 26

KASA URZĘDU GMINY

insp. Ewa Bielska

pokój nr 3

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 35


RADCA PRAWNY

Mecenas Marianna Dzioba

pokój nr 8

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 31


PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Artur Karpiński

pokój nr 8

kontakt: (81) 85 66 001 wew. 31


STACJA OBSŁUGI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Kierownik Janusz Jarzyna

Siedziba biura budynek: OPS – piętro I

kontakt: (81) 85 10 286 wew. 26

ROZLICZENIE USŁUG KOMUNALNYCH

podinsp. Sabina Jankowska

kontakt: (81) 85 10 286 wew. 27