Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy – Roman Adamczyk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Krystyna Szymanek

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 9:00 – 11:00 (pokój nr 18)

Skład Rady Gminy Michów w kadencji 2018-2023
Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja w Radzie Gminy Telefon Okręg wyborczy
1. Andrzej Trojak

 

Członek Rady Gminy Michów
2. Marian Wicha

 

Członek Rady Gminy 607573868 Michów
3. Katarzyna Jóźwiak

 

Członek Rady Gminy Gawłówka Podlodówek, Młyniska
4. Katarzyna Durczak

 

Członek Rady Gminy Meszno, Kruszyna Miastkówek, Budki
5. Krystyna Szymanek

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Katarzyn I, Węgielce, Chudowola, Anielówka
6. Robert Janek

 

Członek Rady Gminy Aleksandrówka, Elżbietów
7. Henryk Kukier

 

Członek Rady Gminy Rudzienko I , Rudzienko II
8. Mirosław Łoboda

 

Członek Rady Gminy 668993819 Rudzienko Kolonia, Trzciniec, Natalin
9. Wiesław Nogalski

 

Członek Rady Gminy 81 8568387 Rawa, Wólka Michowska, Zofianówka, Lipniak
10. Roman Aftyka

 

 

Członek Rady Gminy 517362314 Michów
11. Zbigniew Gradziński

 

Członek Rady Gminy 606458649 Michów
12. Roman Adamczyk

 

Przewodniczący Rady Gminy 888043983 Rudno
13. Mariola Szczuchniak

 

Członek Rady Gminy Mejznerzyn, Katarzyn II
14. Ewa Włodarczyk

 

Członek Rady Gminy Gołąb,  Kol. Gołąb, Wypnicha
15. Renata Żeleźnik

 

Członek Rady Gminy 81 7234448 Ostrów, Krupy, Giżyce, Giżyce Kolonia

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Rady Gminy – https://ugmichow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=229
Imienny wykaz głosowań – https://ugmichow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=230
Transmisje z obrad sesji Rady Gminy – https://www.youtube.com/channel/UCnZ-AJOVymwK16VQHonsXVg/streams