RODO

W Urzędzie Gminy Michów powołany został Inspektor Ochrony Danych Joanna Rycaj

kontakt e-mail: iod@michow.eurzad.eu.

Zarządzenie Wójta Gminy Michów w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

zarządzenie w sprawie powołania zastępcy IOD

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Klauzula Informacyjna – umowa cywilnoprawna

Klauzula Informacyjna – przepis prawa

Klauzula Informacyjna – sprawy załatwiane milcząco