RODO

W Urzędzie Gminy Michów powołany został Inspektor Ochrony Danych Adam Walczuk

kontakt e-mail: iod@michow.eurzad.eu.

Zarządzenie Wójta Gminy Michów w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

zarządzenie 136 w sprawie odwołania i wyznaczenia IOD

Zarządzenie nr 137 o odwołaniu zastępcy IOD

Klauzula Informacyjna – umowa cywilnoprawna

Klauzula Informacyjna – przepis prawa

Klauzula Informacyjna – sprawy załatwiane milcząco