Remont (przebudowa) ul. Spokojnej w Michowie

W ramach inwestycji wykonano: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża – 2200m2, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm – 179,8 m3, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm –  536 m2, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm –  536 m2, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 1 350m2, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 3550 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 3 550m2.

Koszt zadania: 133 117,14 zł

DSC_0384 DSC_0385 DSC_0387