Projekty realizowane w Gminie Michów

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 103192L w miejscowości Zofianówka zakończenie realizacji

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 103192L w miejscowości Zofianówka

Projekt realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MICHÓW

Projekt terenów zieleni publicznej w miejscowości Michów

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Katarzyn

Przebudowa/remont drogi gminnej we wsi Trzciniec

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Michów –Natalin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wypnicha

Remont (przebudowa) ul. Spokojnej w Michowie

Przebudową drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809)

Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego w m. Podlodówek.

Remont chodnika i nawierzchni asfaltowej w Michowie – ul. Składowska

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wypnicha

Przebudowa drogi powiatowej 1504 L na odcinku Giżyce – granica gminy Michów i Firlej

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Katarzyn I

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudzienko

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudzienko Kolonia

Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzciniec

Budowa siłowni zewnętrznej

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Michów