Projekt uchwały w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michów