Podatki i opłaty lokalne

Informacja o lasach il-1

1 Załącznik do informacji o lasach zil-1

2 Załącznik do informacji o lasach zil-2

3 Załącznik do informacji o lasach zil-3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych in-1

1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zin-1

2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zin-2

3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zin-3

Informacja o gruntach ir-1

1 Załącznik do informacji o gruntachzir-1

2 Załącznik do informacji o gruntach zir-2

3 Załącznik do informacji o gruntach zir-3

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

PODANIE-O-ZASTOSOWANIE-ULGI-W-PODATKU-ROLNYM

WNIOSEK-O-ZALICZENIE-NADPŁATY-NA-POCZET_PRZYSZŁYCH-ZOBIOWIĄZAŃ-PODATKOWYCH

WNIOSEK-O-ZWROT-NADPŁATY

DEKLARACJA-NA-PODATEK-OD-ŚRODKÓW-TRANSPORTOWYCH

PODANIE o wydanie zaświadczenia