Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Więcej o: OGŁOSZENIE

W dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Michowie (pok. nr 18) odbędzie się spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017 – 2023.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!

Więcej „OGŁOSZENIE”

Więcej o: ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L

W dniu 11 lipca 2017 r. odbył się odbiór prowadzonych robót budowlanych związanych z ,,Przebudową drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809)”.

Wkład finansowy Gminy Michów w realizację wyżej wymienionej inwestycji wyniósł 150 tys. zł.

Więcej „ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L”

Więcej o: OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW

Urząd Gminy w Michowie informuje, że organizuje  dowozy uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Rudnie  na dwóch trasach:

– Rudno – Giżyce – Gawłówka – Zofianówka – Rudno – 75 uczniów

– Rudno – Aleksandrówka – Wypnicha – Gołąb – Elżbietów – Rudno – 62 uczniów.

Liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. Dowozy organizowane będą w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

Więcej „OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW”

Więcej o: DYPLOM UZNANIA DLA WÓJTA GMINY MICHÓW

Z okazji Wojewódzkiego Dnia Samorządowca w dniu 20.06.2017 r. podczas sesji Rady Gminy – Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski został uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego dyplomem uznania za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej popartą wysokim zaufaniem społecznym.

Więcej „DYPLOM UZNANIA DLA WÓJTA GMINY MICHÓW”

Więcej o: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. jako Wykonawca Robót informuje, że w dniu 04.07.2017 r. wprowadzamy ruch objazdowy na czas budowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1516L odcinek Baranów – Michów w miejscowości Gródek zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Więcej „ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1516L”

Do góry