Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Więcej o: ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L

W dniu 11 lipca 2017 r. odbył się odbiór prowadzonych robót budowlanych związanych z ,,Przebudową drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809)”.

Wkład finansowy Gminy Michów w realizację wyżej wymienionej inwestycji wyniósł 150 tys. zł.

Więcej „ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L”

Więcej o: OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW

Urząd Gminy w Michowie informuje, że organizuje  dowozy uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Rudnie  na dwóch trasach:

– Rudno – Giżyce – Gawłówka – Zofianówka – Rudno – 75 uczniów

– Rudno – Aleksandrówka – Wypnicha – Gołąb – Elżbietów – Rudno – 62 uczniów.

Liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. Dowozy organizowane będą w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

Więcej „OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW”

Więcej o: DYPLOM UZNANIA DLA WÓJTA GMINY MICHÓW

Z okazji Wojewódzkiego Dnia Samorządowca w dniu 20.06.2017 r. podczas sesji Rady Gminy – Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski został uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego dyplomem uznania za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej popartą wysokim zaufaniem społecznym.

Więcej „DYPLOM UZNANIA DLA WÓJTA GMINY MICHÓW”

Więcej o: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. jako Wykonawca Robót informuje, że w dniu 04.07.2017 r. wprowadzamy ruch objazdowy na czas budowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1516L odcinek Baranów – Michów w miejscowości Gródek zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Więcej „ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1516L”

Więcej o: Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w Michowie oraz uroczyste obchody Dnia Flagi Państwowej i Święta Strażaka

Obchody tegorocznej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja w Gminie Michów rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzię­cia Najświęt­szej Maryi Panny w Michowie. Po jej zakończeniu korowód z pocztami sztandarowymi, przedstawicielami lokalnych władz, defiladą strażaków
i mażoretek, kilkumetrową flagą, gośćmi oraz mieszkańcami przeszedł na plac przy Urzędzie Gminy.

Więcej „Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w Michowie oraz uroczyste obchody Dnia Flagi Państwowej i Święta Strażaka”

Więcej o: PRZEŻYLI RAZEM PÓŁ WIEKU

Dwanaście par z terenu Gminy Michów otrzymało od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – jest to  cywilne odznaczenie państwowe, przyznawane przez Prezydenta RP dla par, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Michowie.

Więcej „PRZEŻYLI RAZEM PÓŁ WIEKU”

Więcej o: Wielki sukces drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Michowie

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Michowie w dniu 27.04.2017 r. brała udział w  wojewódzkim finale w piłce ręcznej dziewcząt „Igrzyska”w Łukowie. W finale brało udział 5 drużyn z całego województwa lubelskiego, które wygrały półfinały wojewódzkie. Drużyny w drodze losowania podzielono na dwie grupy:

Więcej „Wielki sukces drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Michowie”

Do góry