Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

 Smaczna tradycja                                                                              

 – Dzień Ziemniaka
W Szkole Podstawowej w Katarzynie jest bardzo smaczna tradycja- rokrocznie w miesiącu wrześniu obchodzony  jest Dzień Ziemniaka.                                                                                    
 W tym roku wydarzenie to odbyło się 24 września.
Celem imprezy była integracja społeczności lokalnej  wokół  tradycji świętowania płodów rolnych.  
W tym przypadku – ziemniaka, jako rośliny towarzyszącej nam codziennie, będącej źródłem nie tylko naszego pożywienia, ale i życia kulturowego.
Najbardziej wyczekiwanym momentem  była degustacja potraw z ziemniaków.  Jak co roku rodzice ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Michów, zaskoczyli organizatorów ciekawymi przepisami i talentem kulinarnym.  Ziemniaki ukryte były w sałatkach, babach, ciastkach, rogalach, plackach, kuleczkach i zapiekankach. Imprezie towarzyszyły występy dzieci, konkursy, zabawy na dmuchanym placu zabaw,  pokaz  sprzętu  strażackiego oraz  prezentacja wozu policyjnego. Zwieńczeniem  tego sobotniego spotkania była biesiada przy ognisku i grillu . 
Na świeżym powietrzu wszystko  smakowało wybornie.
 
                                                                                                 Autor  artykułu:
 
                                                                                         Kamilia  Smolińska
 

 Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych i Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie prowadzą nabór dzieci do Zespołu Tańca Nowoczesnego.

Dzieci w wieku 5 – 12 lat zainteresowane tą formą spędzania wolnego czasu zapraszamy do GBP w Michowie. Będzie to już dla niektórych drugi rok nauki i zabawy z tańcem. Zajęcia tak jak w ubiegłym roku odbywać się będą w każdy czwartek.

Telefon do kontaktu 81 85 66 257.

 Urząd Gminy w Michowie informuje wszystkich rodziców i pełnoletnich uczniów, że w dniach od 1 do 15 września 2016 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 7 i 10 A.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 85 66 001. 

 21 sierpnia 2016 r. w Michowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Jubileusz  

100-lecia swego istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą, której przewodniczył nasz rodak ks. Biskup Ryszard Karpiński. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed urzędem gminy gdzie druhowie strażacy przeszli w asyście orkiestry dętej OSP Lubartów, pocztów sztandarowych 
i zaproszonych gości. 
Apel rozpoczął się od meldunku dowódcy uroczystości druha Pawła Bochyńskiego złożonego prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druhowi Marianowi Starownikowi. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy reprezentowali:
Dowódca pocztu druh Kołodyński Mirosław
Chorąży pocztu druh Targoński Mariusz
Asystujący druh Litwinek Marcin
Wszystkich zaproszonych gości powitał Wójt Gminy a zarazem wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Michowie Pan Janusz Jankowski. Następnie prezes OSP w Michowie Jarosław Kos odczytał krótki rys historyczny jednostki z Michowa
Z okazji Jubileuszu 100-lecia straży w Michowie nastąpiło odznaczenie sztandaru OSP w Michowie Złotym Znakiem Związku OSP RP. Aktu dekoracji sztandaru dokonali prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Marian Starownik oraz  poseł do Parlamentu Europejskiego członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Krzysztof Hetman. Prezentacji odznaczonego sztandaru dokonał poczet w skład którego wchodzili:
Druh Nowakowski Robert
Druh Szwargoliński Michał
Druh Piskorski Mirosław
Uroczystości jubileuszowe były także okazją do wyróżnienia druhów strażaków z naszej jednostki za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia otrzymali:
Złoty Znak Związku OSP RP 
Druh Stanisław Nastaj s. Mieczysława
Druh Wiktor Kutnik s. Stanisława
Medal Honorowy  im. Bolesława Chomicza
Druh Górzyński Marian s. Edwarda
Druh Bogdan Opolski s. Stanisława
Po raz drugim złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
Druh Marian Karpiński s. Mieczysława
Druh Jan Antoniewicz s. Tadeusza
Druh Szwargoliński Kazimierz s. Romana
Druh Piskorski Mariusz s. Ludwika
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa :
Druh Henryk Rola s. Ryszarda
Druh Górzyński Grzegorz s. Mariana
Druh Krzysztof Antoniewicz s. Jana
Druh Mirosław Kołodyński s. Jana
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:
Druh Robert Wójcik s. Zygmunta
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
Druh Radosław Remiszewski s. Jerzego
Druh Daniel Gol s. Waldemara
Druh Bogusław Staniuk s. Józefa
Odznaczenia wręczyli Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Poseł do Parlamentu Europejskiego członek Zarządu ZOSP RP w Lublinie druh Krzysztof Hetman oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko
Z okazji Jubileuszu odznaczeniami za wysługę lat zostali wyróżnieni druhowie
Gomuła Jan s. Tadeusza – 65-lecie
Bogdan Opolski s. Stanisława – 60-lecie 
Marian Górzyński s. Edwarda – 50-lecie
Szwargoliński Kazimierz s. Kazimierza – 45-lecie
Jan Antoniewicz s. Tadeusza – 45-lecie
Zygmunt Fidut s. Zenona – 40-lecie
Odznaczenia wręczyli prezes Gminnego ZOSP RP w Michowie druh Bochyński Stanisław oraz Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski.
Za wręczone odznaczenia podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych druh Radosław Remiszewski.
Dziękując strażakom za ich poświęcenie głos zabrali:
Pan Marian Starownik
Pan Krzysztof Hetman
W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Piotr Rzetelski
Pan Andrzej Trojak Przewodniczący Rady Gminy Michów 
bryg. Grzegorz Szyszko
Pani Bożena Morawska
 
Druh Karpiński Krzysztof podziękował wszystkim tym, którzy wsparli strażaków 
w organizacji ich święta: władzom Gminy Michów z Wójtem Januszem Jankowskim na czele, Radzie Gminy Michów oraz sponsorom:
Panu Stanisławowi Milczkowi
Panu Janowi Sienkiewiczowi
Panu Markowi Bednarczykowi
Panu Januszowi Pożakowi
Spółdzielni Mleczarskiej ”Michowianka”
Panu Radosławowi Piskorskiemu
Panu Andrzejowi Karczmarzowi
Firmie PSS Społem w Lubartowie
Bankowi Spółdzielczemu w Cycowie odział w Michowie
Panu Bogdanowi Piskorskiemu
Firmie Stolmich
Na koniec uroczystości druh Bochyński Paweł złożył meldunek o zakończeniu apelu  Komendantowi Powiatowemu PSP w Lubartowie bryg. Grzegorzowi Szyszko po czym nastąpił uroczysty przemarsz pod przewodnictwem orkiestry dętej OSP w Lubartowie na dalszą część obchodów 100-lecia istnienia OSP w Michowie do domu weselnego „Siedlisko na Rozdrożu”. 
Z okazji jubileuszu istnienia OSP w Michowie można było podziwiać wystawę sprzętu pożarniczego jakim dysponowała jednostka z Michowa od początku swego istnienia zaczynając od sikawki konnej poprzez Stara 25, Stara 244, samochodu marki Żuk, Lublin, Ford do nowoczesnego Mercedesa Atego. 
 
Opracował: Krzysztof Karpiński

Urząd Gminy w Michowie informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego na olej napędowy należy składać od 1 do 31 sierpnia 2016 r. w pokoju nr 14 i 16.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.,

– wszystkie umowy dzierzawy.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem? informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania,

 że podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych  kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.

Uwagi można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2016 roku na Karcie zmiany kryteriów lokalnych na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.
Karta Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, stosowne rozporządzenia, ustawy i wytyczne niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

Zapytanie ofertowe – „Dowozy uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Michowie na okres od 01.09.2016 do 31.12.2016”

dokumenty do pobrania

Informujemy, że od niedawna działa strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie

pod adresem:

http://michow.naszops.pl/

Zapraszamy do odwiedzin.

WESOŁE WAKACJE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PODCZAS WAKACJI

Informujemy, że organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Michowie zajęcia pt.

"WESOŁE WAKACJE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM"

i

"ZAJĘCIA PLASTYCZNE PODCZAS WAKACJI"

nie odbędą sie ze względu na brak osób chętnych.

        Informujemy, że w dniu 07.06.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, na którym wyłoniono laureatów konkursu pt. „Moja gmina   w obiektywie”:

 

I miejsce – Aleksandra Karpińska

II miejsce – Emilia Juchniewicz

III miejsce – Monika Barszcz, Bartłomiej Gradziński

Laureatom zostały wręczone atrakcyjne nagrody.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. 

      Tradycyjnie, jak co roku na Rynku w Michowie została zorganizowana impreza w myśl hasła: „Chcemy dać radość wszystkim dzieciom”. Organizatorzy – dyrektor Przedszkola w Michowie Anna Tokarzewska oraz Gminna Biblioteka Publiczna/ Agata Jankowska / zaprosili dzieci ze wszystkich szkół w naszej gminie z klas I –III przedszkolaków oraz rodziców z małymi dziećmi.

Taka impreza integruje placówki oświatowe, zapewnia miłą i wesołą zabawę w tym szczególnym dniu. Imprezę sponsorowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

        W programie znalazła się inscenizacja „Żaba” J. Brzechwy przygotowana przez członków Towarzystwa Przyjaciół Michowa. Ogółem w przygotowaniu części artystycznej wzięło udział 17 osób.

Również członkowie Towarzystwa włączyli się w coroczną akcję „Cała Polska czyta dzieciom” propagowaną w ramach obchodów Dnia Dziecka.

        Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zgaduj – zgadula z nagrodami rzeczowymi przygotowana przez członków Towarzystwa Przyjaciół Michowa.

          Wiele radości przyniosły dzieciom zabawy muzyczno – ruchowe prowadzone przez wodzireja w wykonaniu zespołu Paracas z Lublina.

     Na zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało nagrodę niespodziankę.

       Obchody tegorocznej rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 – go Maja w Gminie Michów rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą  w kościele pw. Wniebowzię­cia Najświęt­szej Maryi Panny  w Michowie. Po jej zakończeniu korowód z pocztami sztandarowymi, przedstawicielami lokalnych władz, defiladą strażaków i mażoretek, kilkumetrową flagą, gośćmi  oraz mieszkańcami przeszedł na plac przy Urzędzie Gminy.

     Oficjalną część uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego   oraz przemówieniem Przewodniczącego   Rady Gminy Michów.

        Po części powitalnej zgromadzeni mieli okazję obejrzeć występy artystyczne uczniów.

     Następnie uczniowska delegacja ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie, delegacja władz lokalnych na czele z Sekretarzem Gminy Arturem Karpińskim oraz delegacja Stowarzyszenia Sympatyków Ziemi Michowskiej –  dokonały symbolicznego  aktu złożenia kwiatów  w miejscach pamięci narodowej lokalnej społeczności.

   Ostatnim punktem tego patriotycznego spotkania było celebrowanie Święta Strażaka z uroczystym odznaczaniem Druhów za wysługę lat  w Ochotniczej Straży Pożarnej.

                                             Autor: Szkoła Podstawowa w Katarzynie

Urząd Gminy w Michowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Michów o przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

          Do worków na frakcje suchą (worki żółte) i szkło (worki zielone) trafia wciąż jeszcze dużo odpadów zanieczyszczających prawidłowo wyselekcjonowane surowce np. styropianowe opakowania po mięsach, opakowania z zawartością (np. cały jogurt, opakowania szklane wraz z zawartością), zanieczyszczony (zaolejony, mokry) papier, mokre kartony, ręczniki kuchenne, odpady budowlane np. rury PCV, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemicznych środkach ochrony roślin, odpady kuchenne, kwiaty doniczkowe wraz z ziemią  itp. Utrudnia to pracę Instalacji zagospodarowującej odpady z terenu naszej gminy. Nagminne jest zjawisko "podrzucania" zwykłych odpadów komunalnych. Działania takie niweczą wysiłek osób dokonujących starannej selekcji i obniżają efektywność ekonomiczną całego systemu. Konsekwencją takiego zachowania może być wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 Apelujemy o przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów!!!

 

W zakładce odpadowy niezbędnik znajduje się  ulotka dot. segregacji odpadów komunalnych oraz pismo z ZUK Puławy dot. niewłaściwej jakości odpadów stanowiących frakcje suchą.

Gmina Michów informuje, że zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zabezpiecza Gabinet

Gmina Michów informuje, że zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zabezpiecza Gabinet dla Zwierząt w Michowie, ul. Zasadnia 40, prowadzony przez lekarza weterynarii Pana Andrzeja Jackowskiego , tel. 502 304 568.

 

Do góry