Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Zrzut ekranu 2022-03-18 141150

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o korzyściach związanych z wymianą kotła i termomodernizacją budynków mieszkalnych. Omówione zostaną zmiany w Programie, które obowiązują od 15 lipca 2022 r.

Spotkanie odbędzie się 6 września 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Michowie (pok. 18). Poprowadzi je Pan Michał Jodełko – doradca energetyczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. „Czyste Powietrze” to Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych (max. dwóch)                     z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotyczący przede wszystkim wymiany przestarzałego źródła ciepła.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

DSC_0452W centrum Michowa powstała nowa, estetyczna przestrzeń. Posadzona zieleń urozmaiciła krajobraz miejscowości. Dotychczasowy trawnik przed  Urzędem Gminy zastąpił klomb,  w którym posadzone zostały byliny tj. liliowce, jeżówki, piwonie, tawułka japońska, szałwia omszona oraz  trawy tj. rozplenica,  kostrzewa oraz niskie krzewy tj. hortensje.

Byliny mają za zadanie zdobić zieleniec od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Pod koronami drzew, w centrum Michowa, w miejscu które cieszy się popularnością wśród mieszkańców posadzono zimozieloną, niewysoką krzewinę- trzmielinę, ognik i jałowiec. Hortensja znalazła miejsce blisko istniejących ławek dopełniając całą kompozycję. By uniknąć powtarzania i rozświetlić inne ciemne miejsca posadzono również berberys. Pod niektórymi z istniejących drzew nasadzono trzmielinę pnącą. Roślinność dobrano w taki sposób, by sprostała trudnym warunkom panującym w centrum miejscowości.

Więcej „REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH W MICHOWIE”

9e0501bc-a252-4503-9299-7eb2ae274ebf

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się :

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa, wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Mieszkańcy gminy Michów wniosek o wypłatę dodatku węglowego składają
w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHOWIE
UL. TYSIĄCLECIA 2, 21-140 MICHÓW

Załączniki:

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf

 

s4_ogloszenie_o_zbiorce_gabarytow_i_elektroodpadow_1657178980_3606

 

Zbiórka elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy że w dniu 29 sierpnia na terenie naszej Gminy w miejscowościach Anielówka, Chudowola, Katarzyn, Michów, Mejznerzyn i Węgielce będą zbierane ELEKTROODPADY, w pozostałych miejscowościach zbiórka elektroodpadów odbędzie się w dniu 31 sierpnia. Odpady WIELKOGABARYTOWE na terenie całej Gminy odbędą się w dniu 30 sierpnia.

Szczegółowy opis zbieranych odpadów poniżej.

Więcej „INFORMACJA – ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW I GABARYTÓW”

ScienceForUkraine-200x200pxWiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

AKR_plansza_slajderW dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

AKR_plakat_A3

Do góry