Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

9e0501bc-a252-4503-9299-7eb2ae274ebf

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się :

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa, wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Mieszkańcy gminy Michów wniosek o wypłatę dodatku węglowego składają
w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHOWIE
UL. TYSIĄCLECIA 2, 21-140 MICHÓW

Załączniki:

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf

 

s4_ogloszenie_o_zbiorce_gabarytow_i_elektroodpadow_1657178980_3606

 

Zbiórka elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy że w dniu 29 sierpnia na terenie naszej Gminy w miejscowościach Anielówka, Chudowola, Katarzyn, Michów, Mejznerzyn i Węgielce będą zbierane ELEKTROODPADY, w pozostałych miejscowościach zbiórka elektroodpadów odbędzie się w dniu 31 sierpnia. Odpady WIELKOGABARYTOWE na terenie całej Gminy odbędą się w dniu 30 sierpnia.

Szczegółowy opis zbieranych odpadów poniżej.

Więcej „INFORMACJA – ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW I GABARYTÓW”

ScienceForUkraine-200x200pxWiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

AKR_plansza_slajderW dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

AKR_plakat_A3

Do góry