Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Katarzyn I

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Katarzyn I na odcinku 0,580 km, zmodernizowana została ze środków budżetu gminy w wysokości 189 019,75 zł.