MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHÓW

Miejscowy plan zagospodarowania 2022 rok

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHÓW – III ETAP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHÓW – III ETAP

Miejscowy Plan – II etap materiały do pobrania

Miejscowy plan – III etap materiały do pobrania

Miejscowy plan – 2022 rok