KLUB SENIORA

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ Klub Seniora G_MICHÓW

DEKLARACJA UCZESTNICTWA_usługi społeczne Klub seniora G_MICHÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_Klub Seniora G_MICHÓW

Ogłoszenie_informacja projekt KS Złoty wiek

OŚWIADCZENIE _PRZETWARZANIE DANYCH_GMINA MICHÓW

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ_GMINA MICHÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE_GM

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_GMINA MICHÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_GMINA MICHÓW

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_GMINA MICHÓW

USŁUGI ASYSTENCKIE_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_GM

USŁUGI ASYSTENCKIE_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_GMINA MICHÓW.docx