Informacje o gruntach rolnych, nieruchomościach i obiektach budowlanych, lasach dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.