Informacja o gruntach rolnych, nieruchomościach i obiektach budowlanych, lasach dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01 lipca 2019 r.