Gospodarka odpadami

 

 

nowy harmonogram

Deklaracja Odpady od Luty 2020

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Dęblińska 2

24-100 Puławy

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

Biała 185b

21-300 Radzyń Podlaski

Punkty na terenie powiatu lubartowskiego posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  • Piotr Serwiak P.P.H.U. „DAGON” ul. Nowodworska 7, 21-100 Lubartów – zbieranie odpadów o kodach:

02 01 04 odpady tworzyw sztucznych powstające w rolnictwie, ogrodnictwie, uprawach hydroponicznych, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie, tj. folia i sznurek

16 01 03 – zużyte opony

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul Parkowa 6, 21-100 Lubartów – zbieranie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14,

Punkty na terenie powiatu lubartowskiego posiadające zezwolenie na przetwarzanie odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  • Pireco Technology Sp. z o.o., Serniki 109, 21-107 Sernicki – przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony)

 

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Michowie