Informacje o gruntach rolnych dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.