Towarzystwo Przyjaciół Michowa

Data powstania 1995 r.

KRS 0000498946

Zarząd:

 1. Marian Wicha – prezes
 2. Jan Witek – wiceprezes
 3. Danuta Kuśmirek – sekretarz
 4. Mariusz Morawski – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Krystyna Maruszak – przewodnicząca
 2. Apolonia Piskorska – członek
 3. Krystyna Cieślik – członek

Główne cele działania:

Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny człowieka. Podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego środowiska. Wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości gminy Michów. Pobudzanie do czynnego udziału w towarzystwie nowych wartości kulturowych, dbałość o estetykę Michowa i regionu. Ochrona przyrody, zdrowia i środowiska człowieka.

Osiągnięcia ostatniego roku:

 • Dyplom Wojewody Lubelskiego ,,Tym którzy czynią dobro”,
 • Nagroda Starosty Lubartowskiego w dziedzinie kultury,
 • Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego – Wolontariusz 2016 r,
 • Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego – Aktywny Senior,
 • Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w konkursie ,,Dla dobra wspólnego”,

Inne działania na rzecz społeczności lokalnej opisane są w gazetach: ,,Głos Michowa” oraz ,,Wiadomości znad Rudy”