Biblioteka publiczna

       Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie powstała w 1948 roku. Założycielką jej była kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie – Wiktoria Zięba.

Część księgozbioru została zakupiona z kredytu Planu Inwestycyjnego na 1949 rok, a część placówka otrzymała nieodpłatnie z Ministerstwa Oświaty. Początkowo księgozbiór liczył 650 książek, biblioteka czynna była trzy razy w tygodniu.

Pierwszym pracownikiem biblioteki była Pani Zofia Czajka a następnie od 1952 roku przez 38 lat biblioteką kierowała Pani Janina Dąbrowska-Wójcik.

Wraz z upływem czasu w bibliotece przybywało książek i czytelników. Powstawały liczne punkty biblioteczne. Początkowo Biblioteka mieściła się w budynkach prywatnych, ciasnych nieprzystosowanych do potrzeb czytelników. W latach 1989-1992 mieściła się w pomieszczeniu Gminnej Spółdzielni stąd została przeniesiona do budynku Straży Pożarnej w Michowie, gdzie nadal prowadzi działalność.

Księgozbiór Biblioteki Gminnej i Filii w Rudnie liczy ponad 26 tys. woluminów i każdego roku wzbogaca się o nowe pozycje, które zakupywane są z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego pod nazwą„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Biblioteka ma około 1000 czytelników, którzy rocznie wypożyczają około 20 tys. książek i czasopism.

Ponieważ w miejscowości nie ma Domu Kultury Biblioteka prowadzi wiele działań wykraczających poza jej zakres – organizowane są m.in. imprezy środowiskowe takie jak festyny, gminny Dzień Dziecka , spotkanie opłatkowe samotnych seniorów z gminy Michów konkursy i spotkania literackie oraz wystawy. Dla dzieci Biblioteka proponuje różne zajęcia w okresie ferii zimowych czy wakacji ,wyjazdy do kina, na imprezy artystyczne, pokazy. Dzięki możliwości korzystania z sali remizy OSP w ostatnich latach dzieci spędzają czas ucząc się różnych rodzai tańca .

Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie 
adres: Michów ul. Strażacka 1,
21-140 Michów, tel. 81 85 66 257 

Biblioteka czynna jest codziennie w godz. 9.00 – 17.00

image_gallery