FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 103192L w miejscowości Zofianówka zakończenie realizacji

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 103192L w miejscowości Zofianówka

Projekt realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie