Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

załączniki:

Zarządzenie Nr 8 2023

Załacznik do Zarządzenia Nr 8

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2023 roku.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2023 roku.

Ulotka

Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie ogłasza konkurs pod hasłem „Wiem CO bezpieczne”. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie i zagrożeniach związanych z okresem grzewczym i skierowany jest do mieszkańców powiatu lubartowskiego. Do wygrania jest 20 czujek tlenku węgla ufundowanych przez Pana Sławomira Skwarka – Posła na Sejm RP oraz Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Wystarczy wypełnić ankietę konkursową dołączoną do regulaminu i dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie osobiście, pocztą lub emailem.

Konkurs potrwa do 31 stycznia 2023r. 

Wyniki zostaną ogłoszone 10 lutego 2023r.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców powiatu lubartowskiego.

 

Konkurs jest częścią kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną.

Materiały edukacyjne zawierające odpowiedzi na pytania konkursowe znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://straz.lubartow.pl/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-2/

Regulamin konkursu i ankieta

http://straz.lubartow.pl/uwaga-konkurs/

 

Do góry