Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Autor: ugmichow

Więcej o FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017-2023, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Więcej „FISZKA PROJEKTOWA”

Więcej o INFORMACJA

Informacja dla hodowców trzody chlewnej w związku z wprowadzeniem ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Więcej „INFORMACJA”

Więcej o OGŁOSZENIE

W dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Michowie (pok. nr 18) odbędzie się spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Michów na lata 2017 – 2023.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!

Więcej „OGŁOSZENIE”

Więcej o ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L

W dniu 11 lipca 2017 r. odbył się odbiór prowadzonych robót budowlanych związanych z ,,Przebudową drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809)”.

Wkład finansowy Gminy Michów w realizację wyżej wymienionej inwestycji wyniósł 150 tys. zł.

Więcej „ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ NR 1507 L”

Więcej o OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW

Urząd Gminy w Michowie informuje, że organizuje  dowozy uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Rudnie  na dwóch trasach:

– Rudno – Giżyce – Gawłówka – Zofianówka – Rudno – 75 uczniów

– Rudno – Aleksandrówka – Wypnicha – Gołąb – Elżbietów – Rudno – 62 uczniów.

Liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie. Dowozy organizowane będą w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

Więcej „OGŁOSZENIE – DOWOZY UCZNIÓW”

Więcej o DYPLOM UZNANIA DLA WÓJTA GMINY MICHÓW

Z okazji Wojewódzkiego Dnia Samorządowca w dniu 20.06.2017 r. podczas sesji Rady Gminy – Wójt Gminy Michów Pan Janusz Jankowski został uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego dyplomem uznania za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej popartą wysokim zaufaniem społecznym.

Więcej „DYPLOM UZNANIA DLA WÓJTA GMINY MICHÓW”

Do góry