Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-03-10

Zrzut ekranu 2022-03-14 124349

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2023 roku Gmina Michów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. oraz uchwałą nr 264 z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole  i w domu”  na lata 2019-2023. Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Michów otrzymała dotację celową w kwocie 75 300,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2023r. wynoszą 24 700,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wynosi 100 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym w jednej z następujących form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program skierowany jest do dzieci, uczniów, młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz samotnych.

Do góry