PROJEKT CYFROWA GMINA

 

Logotypy_+_CPPC (1)banner_na_strone_CG

 

Urząd Gminy Michów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskał grant w wysokości 172 530,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania  oraz  zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Michowie.