Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2023

DSC_0432 Kobieta Przedsiębiorcza!

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Więcej „KONKURS „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA””

 

Logotypy_+_CPPC (1)banner_na_strone_CG

 

Urząd Gminy Michów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskał grant w wysokości 172 530,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania  oraz  zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Michowie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

załączniki:

Zarządzenie Nr 8 2023

Załacznik do Zarządzenia Nr 8

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2023 roku.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2023 roku.

Do góry