Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2022

oze foto

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów uczestniczących w tzw. projektach parasolowych prowadzonych przez samorządy w tym Gminę Michów.

Za ustawą głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się dwie osoby. Ustawa trafi teraz do Senatu. Regulacja jest odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez samorządy, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2021 r., może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych. Nowa ustawa ma przeciwdziałać temu ryzyku i wesprzeć samorządy w realizacji prowadzonych programów.

 

Więcej „SEJM PRZYJĄŁ ZMIANĘ USTAWY O OZE DOTYCZĄCĄ TZW. PROJEKTÓW PARASOLOWYCH”

Zrzut ekranu 2022-01-24 150337

Ubrania specjalne zakupione w ramach funduszu prewencyjnego PZU SA

Gmina Michów zakupiła dwa komplety ubrań specjalnego typu „Nomex”, które jest dedykowane dla straży pożarnych, zarówno PSP jak i OSP. Ubranie specjalne jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, oraz zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wzorców (…) Odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej składa się z kurtki i spodni spełniającego wymogi odzież ochronna dla strażaków, przeznaczonej do brania udziału w akcji przeciwpożarowej lub innych działań ratowniczych

 

Opisany wyżej sprzęt zakupiono dzięki wsparciu finansowemuZrzut ekranu 2022-01-24 150521
ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA
oraz budżetu Gminy Michów

Wsparcie działalności statutowej organizacji ratowniczych przez PZU realizowane  ze środków funduszu prewencyjnego zostało przekazane na doposażenie KSRG OSP
w Michowie

  ostrzeżenie.1ostrzeżenie.2

OSTRZEŻENIE SILNY OBLODZENIE/1

Godzina i data wydania:  godz. 21:19 dnia 19.01.2022 r.;

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: OBLODZENIE/1

Obszar: powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

Ważność: od godz. 10:00 dnia 20.01.2022 do godz. 17:00 dnia 20.01.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza przed południem zacznie obniżać się od północnego zachodu do około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie wyniesie około -4°C.

OSTRZEŻENIE SILNY WIATR/1

Godzina i data wydania:  godz. 21:19 dnia 20.01.2022 r.;

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: SILNY WIATR/1

Obszar: powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

Ważność: od godz. 09:00 dnia 20.01.2022 do godz. 18:00 dnia 20.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie porywy do około 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%

harmonogram.1

harmonogram.2INFORMACJA

Urząd Gminy Michów informuje, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michów w rozdziale 1  – Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości – w § 2 dodano ust. 4 w brzmieniu:

„4. 1.Bioodpady stanowiące odpady komunalne, powstające na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą być kompostowane w celu uzyskania nawozu organicznego w przydomowych kompostownikach.

2.Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) Kompostownik to zabudowany pojemnik z materiałów trwałych w formie ażurowej, zapewniający dostęp powietrza do warstw kompostu, które stwarza optymalne warunki rozkładu biomasy. Więcej „HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2022”

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że udziela wsparcia w zakresie przepisów Polski Ład. Wobec powyższego w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych. Informacje można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście – sala obsługi, ul. 3 Maja 16 lub kontaktując się telefonicznie z pracownikami: Paulina Rybak, nr tel. 81 8542419 i Marzanna Kulesza, nr tel. 81 8541363. Od 11 stycznia br. można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

Ponadto informujemy, że 14 stycznia br. w godzinach 8:30-10:30 Ministerstwo Finansów organizuje webinarium dla osób zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz księgowych w urzędach samorządowych oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych.
Spotkanie dotyczyć będzie omówienia mechanizmu poboru zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Link do webinarium zostanie przesłany przez organizatora.

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład – nowe zasady rozliczania zaliczek oraz na stronie www.gov.pl w zakładce Ministerstwo Finansów- Aktualności – Wiadomości – znajdziecie Państwo informacje oraz Webinarium wraz z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Finansów z praktycznym przewodnikiem dotyczącym zmian.

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/nowe-zasady-rozliczania-zaliczek/

https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-polski-lad—nowy-mechanizm-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Michów. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety:

Gmina Michów

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=d3b5497ce&&c=9cbca46b

Poniższy link prowadzi do ogólnego filmu o działaniu modułu:

https://youtu.be/YccQtgXcd3g

Prezentacja dotycząca ankietowania w formacie PREZI (tą samą prezentację znajdziecie Państwo w załączeniu w wersji pdf)

https://prezi.com/vuugl7xazrnv/modu-badan-ankietowych/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Do góry