Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2022

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata
2023-2027.
W związku z procesem tworzenia koncepcji rozwoju obszaru LSR zwracamy się do
Państwa
z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki
projektowej.
Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań
inwestycyjnych jak i projektów miękkich. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i
jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby
fizyczne.
Informacje podane przez Państwa w fiszce projektowej
wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

Ankieta: Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Do góry