NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUP WĘGLA

węgiel

Informujemy, że Gmina Michów zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego  rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Michów, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe.

Wnioski na ten rok przyjmowane będą do 9 grudnia br.

O terminie zakupu decyduje kolejność złożenia wniosku!

Cena tony węgla wynosić będzie 2 tysiące złotych brutto.

Od stycznia 2023 r. przyjmowane będą kolejne wnioski na zakup węgla w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe, na sezon grzewczy 2023 (styczeń-kwiecień).

Informujemy, że podmiotem wprowadzającym węgiel do sprzedaży będzie Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S. A. w Bogdance 21-013 Puchaczów.

Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny.

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej.

Wniosek: WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

 

Procedura zakupu węgla:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla.
 4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na konto bankowe Urzędu Gminy.
 5. Ponowny kontakt telefoniczny z Urzędu, o zaksięgowaniu wpłaty oraz wskazanie przez gminę punktu odbioru węgla na terenie gminy.
 6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez gminę punkcie.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Michów,
 • osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Michów, ul. Rynek I/16, 21-140 Michów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30)
 • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):

Cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 • wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?

 • koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę.
 • cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.
 • istnieje możliwość zorganizowania własnego transportu węgla, z miejsca wyznaczonego przez Gminę

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

 1. Złożony wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie.
 2. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 3. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku.
 4. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku, celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (2000 zł/tonę) na konto Gminy Michów numer: 43 8191 1068 2005 5007 2599 0001, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy podając miejsce odbioru węgla.
 6. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

UWAGA!

Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu.

Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

Osoby, które mają problemy z dostępem do internetu lub kłopoty z wypełnieniem wniosku, zapraszamy do Urzędu Gminy. Nasi pracownicy pomogą wypełnić wniosek i udzielą wszelkiej niezbędnej informacji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 81 856 60 01