INFORMACJA – DEKLARACJE DOTYCZĄCE ZAPOTRZEBOWANIA NA WĘGIEL

węgielGmina Michów przygotowuje się do dystrybuowania, przy pomocy podmiotu zewnętrznego, wśród mieszkańców gminy węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę (orzech, groszek).
W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy zgłosić:
– w sekretariacie Urzędu Gminy Michów
– e-mailem na adres akoter@michow.eurzad.eu

Deklarację można pobrać:
– w sekretariacie Urzędu Gminy Michów

lub pod linkiem: Wstępna deklaracja na zakup węgla

UWAGA! Wypełnienie deklaracji nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup preferencyjny węgla! Składanie wniosków nastąpi później, po wejściu w życie stosownych przepisów.

Wypełnienie deklaracji jest jednak potrzebne do rozeznania, jak duże zapotrzebowanie na węgiel będzie w naszej gminie.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą w kolejnym etapie składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne WYŁĄCZNIE dla osób, które
– są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego
– nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (np. poprzez sklep internetowy PGG).

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.