INFORMACJA

 

susza-2022Susza – wnioski o oszacowanie szkód  do 31 października 2022 r.

Informujemy, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem zaufanym i wysłać w aplikacji do 31 października.

Podstawa prawna: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych