Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-06-15

plansza3 copyPrzypominamy, że do 30 czerwca 2022r. właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i  niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. Dokument ten trafi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Termin złożenia deklaracji zarówno dla nowo powstałych budynków, w których źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r., jak i w przypadku wymiany źródła ciepła na nowe, wynosi 14 dni od uruchomienia ogrzewania.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJE?

W formie elektronicznej, czyli przez internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. W celu złożenia deklaracji można wejść na poniższą stronę: www.zone.gunb.gov.pl

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Michów ul. Rynek I 16, 21-140 Michów, pokój nr 9. Formularze w formacie pdf znajdziemy na stronie www.zone.gunb.gov.pl  w zakładce do pobrania lub poniżej:

Formularz A – Budynki i lokale mieszkalne [Pobierz]

Formularz B – Budynki i lokale niemieszkalne [Pobierz]

a także w Urzędzie Gminy Michów, I piętro , pokój nr 9.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na nw. stronach internetowych:

www.gunb.gov.pl,

www.zone.gunb.gov.pl,

lub w Urzędzie Gminy Michów, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów, I piętro, pokój nr 9, tel. 81 8566001 w. 3

 

Pamiętaj! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara grzywny.

Do góry