Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-05-09

Wójt Gminy Michów ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.

Formularz ofertowy – konkurs kultura 2022

Załącznik do Zarządzenia – konkurs kultura 2022

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu (kultura 2022)

 

Do góry