Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2022

BITWA_REGIONOW_2022_plakat_22052022_ VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie bitwaregionow.pl

 

Wójt Gminy Michów ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.

Formularz ofertowy – konkurs kultura 2022

Załącznik do Zarządzenia – konkurs kultura 2022

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu (kultura 2022)

 

Do góry