INSTALACJE OZE W GMINIE MICHÓW

Zrzut ekranu 2022-04-19 145611

 

Tytuł projektu: Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,

Wójt Gminy Michów pragnie poinformaować, iż została zkończona realizacji całość zadań przewidzianych do wykonania w ramach wymienionego projektu. W projekcie udzoił wzieły 267 gospodarstwa domowe z terenu całej gminy Michów. Instalacje OZE zostały zamontowane na/w budynkach prywatnych, a także dokonano montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych tj Zespoł Szkół w Michowie, SP w Rudnie, Przedszkolu w Michowie oraz budynek UG w Michowie

Projekt  zakładał, montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, montaż pomp ciepła CWU oraz wymianę kotłów c.o. na kotły opalane biomasą ( spełniające wymagania 5-tej klasy emisji).  Wykonano:

  • Dostawę i montaż 12 kompletnych zestawów instalacji pompy ciepła na potrzeby przygotowania CWU. Zestwa składa się aerotermalnej pompy ciepł o mocy nominalnej 3,5kW wraz z sasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l.
  • Dostawę i montaż 14 sztuk kotłów na biomasę w tym 8 –  kotłów o mocy nominalnej
    20 kW oraz 6 kotłów m mocy nominalnej  25 kW.  Zamówienia obejmował dostawę użądzeń, montaż oraz wpięcie do obiegi ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogżewania.
  • dostawę i montaż 38 szt zestawów solarnych na potrzeby przygotowania CWU. Zestwa składa się kolektorów solarnych o mocy nominalnej 3,4 kW ( dwa panele) wraz
    z sasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l., zamówienie obejmowało także wpięcie do obiegi ciepłej wody użytkowej
  • dostaw i montaż 234 szt zestawów instalacji fotowoltaicznych. Zetaw składa się
    z falownika/ Inwertera oraz odpowiedniej liczby paneli fotowoltaicznych w zależności od projektowanej mocy która wynosiło od 3,42 kw ( 9 paneli) do 6.08 kW ( 16 paneli). Budynki gminne tj szkoły zostały wyposażone w 5 instslacji o mocy 6,08 – 9,12 kW. Usługa w tym przypadku dotyczyła także wpięcia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

 Wykorzystywanie instalacji OZE z pewnością będzie sprzyjać obniżeniu rachunków za energię. Jednak zakładanym głównym celem to wymiar ekologiczny, pozwalający nam zachować czyste środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych

Projekt w głównej mierze przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów OZE
( panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę) na budynkach prywatnych położonych na terenie Gminy Michów i stanowiących własność mieszkańców Gminy Michów, tych którzy złożyli odpowiednie deklarację przystąpienia do projektu oraz podpisali z stosowne oświadczenia.

Wykorzystywanie instalacji OZE z pewnością będzie sprzyjać obniżeniu rachunków za energię. Jednak zakładanym głównym celem to wymiar ekologiczny, pozwalający nam zachować czyste środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych .  Zainteresowanie energią odnawialną było bardzo duże, nadmienić należy że jest to kolejny – już trzeci projekt dotyczący montażu instalacji OZE na terenie Gminy Michów.

pompa ciepła 7pompa ciepła 6kocioł bio 3pompa ciepła 5kocioł bio 2Instalacjia PV 1Instalacja PV 3Instalacja PV 2instal solarna 4instal solarna 3instal solarna 2instal solarna 1