MIEJSCOWY PLAN – 2022 ROK

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze gminy Michów

Obwieszczenie

Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp Michów

Projekt mpzp terenów na obszarze gminy Michów

Rozmieszczenie załączników na tle studium

Uzasadnienie do projektu mpzp terenów gm. Michow

Zał. 01 Zał. 02 Zał. 03 Zał. 04 Zał. 05 Zał. 06 Zał. 07 Zał. 08 Zał. 09 Zał. 10 Zał. 11 Zał. 12 Zał. 13 Zał. 14 Zał. 15 Zał. 16 Zał. 17 Zał. 18 Zał. 19 Zał. 20 Zał. 21 Zał. 22 Zał. 23 Zał. 24 Zał. 25 Zał. 26 Zał. 27 Zał. 28 Zał. 29 Zał. 30 Zał. 31 Zał. 32 Zał. 33 Zał. 34