INFORMACJA

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Michowie informuje, że osoby, które ubiegały się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji i w tut. Urzędzie Gminy pok. 10 A. Termin składania oświadczeń upływa 22 kwietnia 2022 r.