Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-03-14

Zrzut ekranu 2022-03-14 124349

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Gmina Michów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Michów otrzymała dotację celową w kwocie 77 000,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022r. wynoszą 24 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku wynosi 101 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym w jednej z następujących form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program skierowany jest do dzieci, uczniów, młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz samotnych.

Do góry