Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2022

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Michowie informuje, że osoby, które ubiegały się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji i w tut. Urzędzie Gminy pok. 10 A. Termin składania oświadczeń upływa 22 kwietnia 2022 r.

Zrzut ekranu 2022-03-18 141150

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów Gminy Michów na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Celem spotkania jest przybliżenie Seniorom podstawowych informacji dotyczących Programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Omówione zostaną zmiany w Programie „Czyste Powietrze, które obowiązują od 25 stycznia 2022 r.”

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 w remizie OSP w Michowie przy ul. Strażackiej 9. „Czyste Powietrze” to Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych (max. dwóch)  z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotyczący przede wszystkim wymiany przestarzałego źródła ciepła.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Zrzut ekranu 2022-03-14 124349

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Gmina Michów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Michów otrzymała dotację celową w kwocie 77 000,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022r. wynoszą 24 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku wynosi 101 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym w jednej z następujących form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program skierowany jest do dzieci, uczniów, młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz samotnych.

Do góry