INFORMACJA

Właściciel farmy wiatrowej Lubartów, spółka Elektrownie Wiatrowe Wschód, pragnie wesprzeć miejscową społeczność poprzez dofinansowanie projektów o znaczeniu lokalnym. Wspierane projekty powinny mieć na celu wspieranie działań proekologicznych lub być ukierunkowane na potrzeby dzieci. Każdy projekt powinien obejmować swoim zasięgiem jak największą społeczność. Ponadto wskazana jest przejrzystość i prostota proponowanych rozwiązań. Zarząd spółki Elektrownie Wiatrowe Wschód Sp. z o.o. zapozna się z wpłyniętymi wnioskami projektowymi i podejmie decyzję co do ich dalszego procedowania. Podmioty aplikujące powinny posiadać osobowość prawną. Wnioski powinny zawierać pełną nazwę podmiotu aplikującego, numer i osobę kontaktową, adres pocztowy, adres e-mailowy, opisy planowanego / realizowanego przedsięwzięcia i sposobu wykorzystania środków finansowych na projekt.

 W celu pozyskania formularza wniosku lub złożenia wniosku prosimy o kontakt e-mailowy na adres formularze_EWW@v-ridium.com . Termin nadsyłania wniosków to 30 kwietnia 2021r.