Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-02-01

oze foto

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów uczestniczących w tzw. projektach parasolowych prowadzonych przez samorządy w tym Gminę Michów.

Za ustawą głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się dwie osoby. Ustawa trafi teraz do Senatu. Regulacja jest odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez samorządy, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2021 r., może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych. Nowa ustawa ma przeciwdziałać temu ryzyku i wesprzeć samorządy w realizacji prowadzonych programów.

 

Więcej „SEJM PRZYJĄŁ ZMIANĘ USTAWY O OZE DOTYCZĄCĄ TZW. PROJEKTÓW PARASOLOWYCH”

Do góry