Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-01-24

Zrzut ekranu 2022-01-24 150337

Ubrania specjalne zakupione w ramach funduszu prewencyjnego PZU SA

Gmina Michów zakupiła dwa komplety ubrań specjalnego typu „Nomex”, które jest dedykowane dla straży pożarnych, zarówno PSP jak i OSP. Ubranie specjalne jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, oraz zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wzorców (…) Odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej składa się z kurtki i spodni spełniającego wymogi odzież ochronna dla strażaków, przeznaczonej do brania udziału w akcji przeciwpożarowej lub innych działań ratowniczych

 

Opisany wyżej sprzęt zakupiono dzięki wsparciu finansowemuZrzut ekranu 2022-01-24 150521
ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA
oraz budżetu Gminy Michów

Wsparcie działalności statutowej organizacji ratowniczych przez PZU realizowane  ze środków funduszu prewencyjnego zostało przekazane na doposażenie KSRG OSP
w Michowie

Do góry