Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

Zrzut ekranu 2022-01-24 150337

Ubrania specjalne zakupione w ramach funduszu prewencyjnego PZU SA

Gmina Michów zakupiła dwa komplety ubrań specjalnego typu „Nomex”, które jest dedykowane dla straży pożarnych, zarówno PSP jak i OSP. Ubranie specjalne jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, oraz zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wzorców (…) Odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej składa się z kurtki i spodni spełniającego wymogi odzież ochronna dla strażaków, przeznaczonej do brania udziału w akcji przeciwpożarowej lub innych działań ratowniczych

 

Opisany wyżej sprzęt zakupiono dzięki wsparciu finansowemuZrzut ekranu 2022-01-24 150521
ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA
oraz budżetu Gminy Michów

Wsparcie działalności statutowej organizacji ratowniczych przez PZU realizowane  ze środków funduszu prewencyjnego zostało przekazane na doposażenie KSRG OSP
w Michowie

  ostrzeżenie.1ostrzeżenie.2

OSTRZEŻENIE SILNY OBLODZENIE/1

Godzina i data wydania:  godz. 21:19 dnia 19.01.2022 r.;

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: OBLODZENIE/1

Obszar: powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

Ważność: od godz. 10:00 dnia 20.01.2022 do godz. 17:00 dnia 20.01.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza przed południem zacznie obniżać się od północnego zachodu do około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie wyniesie około -4°C.

OSTRZEŻENIE SILNY WIATR/1

Godzina i data wydania:  godz. 21:19 dnia 20.01.2022 r.;

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: SILNY WIATR/1

Obszar: powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

Ważność: od godz. 09:00 dnia 20.01.2022 do godz. 18:00 dnia 20.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie porywy do około 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%

harmonogram.1

harmonogram.2INFORMACJA

Urząd Gminy Michów informuje, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michów w rozdziale 1  – Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości – w § 2 dodano ust. 4 w brzmieniu:

„4. 1.Bioodpady stanowiące odpady komunalne, powstające na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą być kompostowane w celu uzyskania nawozu organicznego w przydomowych kompostownikach.

2.Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) Kompostownik to zabudowany pojemnik z materiałów trwałych w formie ażurowej, zapewniający dostęp powietrza do warstw kompostu, które stwarza optymalne warunki rozkładu biomasy. Więcej „HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2022”

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że udziela wsparcia w zakresie przepisów Polski Ład. Wobec powyższego w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych. Informacje można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście – sala obsługi, ul. 3 Maja 16 lub kontaktując się telefonicznie z pracownikami: Paulina Rybak, nr tel. 81 8542419 i Marzanna Kulesza, nr tel. 81 8541363. Od 11 stycznia br. można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

Ponadto informujemy, że 14 stycznia br. w godzinach 8:30-10:30 Ministerstwo Finansów organizuje webinarium dla osób zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz księgowych w urzędach samorządowych oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych.
Spotkanie dotyczyć będzie omówienia mechanizmu poboru zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Link do webinarium zostanie przesłany przez organizatora.

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład – nowe zasady rozliczania zaliczek oraz na stronie www.gov.pl w zakładce Ministerstwo Finansów- Aktualności – Wiadomości – znajdziecie Państwo informacje oraz Webinarium wraz z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Finansów z praktycznym przewodnikiem dotyczącym zmian.

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/nowe-zasady-rozliczania-zaliczek/

https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-polski-lad—nowy-mechanizm-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Michów. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety:

Gmina Michów

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=d3b5497ce&&c=9cbca46b

Poniższy link prowadzi do ogólnego filmu o działaniu modułu:

https://youtu.be/YccQtgXcd3g

Prezentacja dotycząca ankietowania w formacie PREZI (tą samą prezentację znajdziecie Państwo w załączeniu w wersji pdf)

https://prezi.com/vuugl7xazrnv/modu-badan-ankietowych/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Do góry