Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2022

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata
2023-2027.
W związku z procesem tworzenia koncepcji rozwoju obszaru LSR zwracamy się do
Państwa
z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki
projektowej.
Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań
inwestycyjnych jak i projektów miękkich. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i
jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby
fizyczne.
Informacje podane przez Państwa w fiszce projektowej
wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

Ankieta: Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Informacja Starosty Lubartowskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mejznerzyn

Pełna treść dokumentu w załączniku : Informacja Starosty Lubartowskiego

węgiel

Informujemy, że Gmina Michów zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego  rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Michów, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe.

Więcej „NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUP WĘGLA”

Do góry