MIEJSCOWY PLAN – III ETAP MATERIAŁY DO POBRANIA

Miejscowy Plan – III etap materiały do pobrania

 

Zał. 1 do uchwały XXXV-203-2021 RG Michów z 3.12.2021 r

Zał. 2 do uchwały XXXV-203-2021 RG Michów z 3.12.2021 r

Zał. 3 do uchwały XXXV-203-2021 RG Michów z 3.12.2021 r

Zał. 4 do uchwały XXXV-203-2021 RG Michów z 3.12.2021 r

Zał. 5 do uchwały XXXV-203-2021 RG Michów z 3.12.2021 r

Zał. 6 do uchwały XXXV-203-2021 RG Michów z 3.12.2021 r