ZAKUP MOBILNEJ SCENY DLA PROMOCJI KULTURY I ROZWOJU LOKALNEGO

logo1

 

DSCN1572Towarzystwo Przyjaciół Michowa zakończyło realizację projektu pod nazwą „Tworzenie mobilnej bazy dla promocji kultury i rozwoju lokalnego”. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe (dotację) ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość Realizowanej operacji wyniosła 64 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 40 723,20 zł. Operacja została zrealizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD  „Doliną  Wieprza  i  Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie.

Przedmiotem operacji był zakup wyposażenia w postaci modułowej sceny (mobilnej sceny) wraz z zadaszeniem  oraz innymi elementami stanowiącymi kompletny zestaw sceniczny.  Pozwoliło to  na stworzenie mobilnej bazy służącej promocji lokalnej kultury oraz wspomagającej integrację wspólnoty lokalnej. Zakupione wyposażenie będzie służyło mieszkańcom jak i osobom przyjezdnym uczestniczącym w plenerowych festynach i imprezach, stanowiąc tym samym element zaplecza turystycznego ułatwiający propagowanie lokalnej tradycji i kultury. Kalendarz festynów jest otwarty                                 i co roku dostosowywany do aktualnego zapotrzebowania. Mobilna scena będzie wykorzystana na terenie Michowa jak i innych miejscowości gminnych. Planowane w tym zakresie działania na pewno przyczynią się do podniesienia  atrakcyjności społecznej i gospodarczej miejscowości oraz  gminy Michów, a tym samym obszaru LSR.

Operacja jest zgodna z Celem szczegółowym 1.2: Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR. Projekt  wpisuje się w Przedsięwzięcie 1.2.1: Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Planowane działania realizują cel dotyczący zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności w zakresie uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty wiejskiej  i  gminnej poprzez włączanie się  w różnego rodzaju miejscowe imprezy plenerowe, czy też wydarzeniach o charakterze gminnym i regionalnym.

IMG_20210905_101943575IMG_20210715_111652076IMG_20210715_111626309_HDRIMG_20210715_100614863DSCN1571