INSTALACJE OZE JAKO ELEMENT POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE MICHÓW

logo

Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,

W ramach wymienionego wyżej projektu zakończyła się realizacja części zadań w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła – część 3 oraz dostawę i montaż pieców na biomasę.

 

 

Część nr 3 obejmowała dostawę 12 kompletnych zestawów instalacji pomp ciepła na potrzeby przygotowania CWU.  Zestaw składał się aerotermalnej pompy ciepła o mocy nominalnej  3,5kW wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l.

Część 4 obejmowała dostawę 14 sztuk kotłów na biomasę w tym 8  –  kotłów o mocy nominalnej  20 kW oraz 6 kotłów o mocy nominalnej  25 kW.

Zamówienie obejmowało dostawę urządzeń, montaż oraz wpięcie do obiegu ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania.

Wykorzystywanie instalacji OZE z pewnością będzie sprzyjać obniżeniu rachunków za energię, jednak  głównym celem projektu był wymiar ekologiczny,  pozwalający  zachować czyste środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych.

 

pompa ciepła 6 pompa ciepła 5 pompa ciepła 3 pompa ciepła 4 pompa ciepła 2 pompa ciepła 1 kocioł bio 8 kocioł bio 7 kocioł bio 6 kocioł bio 5 kocioł bio 4 kocioł bio 3 kocioł bio 2 kocioł Bio 1