INSTALACJE OZE JAKO ELEMENT POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE MICHÓW

logo

Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,

W ramach wymienionego wyżej projektu zakończyłasie realizacjia częsi zadań w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła – część 3 oraz dostawa i monntaż pieców na biomasę.

 

 

Część nr 3 obejmował dostawę 12 kompletnych zestawów instalacji pompy ciepła na potrzeby przygotowania CWU. Zestwa składa się aerotermalnej pompy ciepł o mocy nominalnej  3,5kW wraz z sasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l.

Część 4 obejmowała dostawę 14 sztuk kotłów na biomasę w tym 8  –  kotłów o mocy nominalnej  20 kW oraz 6 kotłów m mocy nominalnej  25 kW.

Zamówienia obejmował dostawę użądzeń, montaż oraz wpięcie do obiegi ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogżewania.

Wykorzystywanie instalacji OZE z pewnością będzie sprzyjać obniżeniu rachunków za energię. Jednak zakładanym głównym celem to wymiar ekologiczny, pozwalający nam zachować czyste środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych

 

pompa ciepła 6 pompa ciepła 5 pompa ciepła 3 pompa ciepła 4 pompa ciepła 2 pompa ciepła 1 kocioł bio 8 kocioł bio 7 kocioł bio 6 kocioł bio 5 kocioł bio 4 kocioł bio 3 kocioł bio 2 kocioł Bio 1